Khái Luận Tịnh Độ Giáo
|

MOCHIZUKI SHINKO THÍCH ẤN HẢI dịch Hán THÍCH NHUẬN ĐẠT dịch Việt KHÁI LUẬN TỊNH ĐỘ GIÁO Lời Giới Thiệu. … >>>

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (lược giảng)
|

Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh … >>>

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm
|

Kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc tập T19, kinh số 945, Bộ Mật Giáo, tổng cộng 10 quyển. Đời Đường, Sa môn … >>>

Quan Thế Âm và Cứu Pháp
|

Phàm nói đến sự cứu khổ chúng sinh trong đạo Phật, không một đại thừa tín đồ nào không liên … >>>

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa
|

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa [法華經通義]: Kinh số 611, thuộc tập X31, Tục Tạng Kinh, 7 Quyển. Samôn HÁM SƠN … >>>

Khóa Tu Học Phật Pháp Gia Đình Phật Tử Việt Nam Đức Quốc tại chùa Viên Giác (02-06.04.2015)
|

Khóa Tu Học Phật Pháp Gia Đình Phật Tử Việt Nam Đức Quốc tại chùa Viên Giác từ 02.04.2015 – 06.04.2015 … >>>

Chứng Đạo Ca
|

Huyền Giác Chứng Đạo Ca: thuộc tập T48, Kinh số 2014, Bộ Chư Tông, tổng cộng 1 quyển, Đường Huyền Giác … >>>

Nếu không có Phật
|

Tôi đi ngang một khu chợ tự phát, thấy cô bé độ 15-16 mặt mày xinh xắn đang ngồi chào … >>>

Ai không chết?
|

Trong Kinh Bát Dương có nói rằng: “Sanh hữu hạn, tử bất kỳ”, nghĩa là: “Sanh có thời gian, chết … >>>

1 2