Home » Tàng Kinh Các » Các Nghi Lễ Phật Giáo Việt Nam

Các Nghi Lễ Phật Giáo Việt Nam

Mục Tàng Kinh Các

MỤC LỤC
Thay lời tựa.
Ý nghĩa Nghi Lễ.
Ý nghĩa Đánh Chuông Mõ
Ý nghĩa Tán Sám Tụng Niệm.
Tụng Niệm để Cầu An và Cầu Siêu.
Những điều cần lưu ý trước khi hành lễ.
Nghi An Vị Phật.
Lễ yễm tâm An Vị Phật.
Nghi Kỳ An (một lễ thường).
Nghi khai kinh Cầu An.
Những nghi Cúng Linh.
Lễ Trị Quan và Nhập Liệm.
Ý nghĩa thần chú Mền Quang Minh
Nghi Thỉnh Linh Phục Hồn.
Nghi Thành Phục (để tang).
Nghi Khai Kinh (đám tang).
Nghi Triều Tổ (Cáo từ đường).
Đại Lễ Kỳ Siêu (Thay lễ Nhiễu Quan).
Nghi Khiển Điện (Trước giờ di quan).
Nghi An Linh (An Sàng Phản Khốc).
Nghi Khai Kinh (Làm Thất Tụng Kinh bộ).
Nghi Tiến Linh (Thất Thất Trai Tuần).
Nghi Kỳ Siêu (một lễ thường).
Nghi Cúng Cô Hồn (Thí Thực, Cúng Cháo).
Các bài Tán.

THAY LỜI TỰA
Đức Phật Thích Ca đã giáng sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ, xứ trung Ấn Độ (trước Tây lịch 563 năm). Thời bấy giờ đã có đến 94 thứ Đạo, thế mà Đức Phật còn ra đời làm gì nữa?

Chẳng qua các Đạo ấy tuy nhiều mà chưa được toàn: CHƠN, THIỆN, MỸ. Đức Phật mới ứng thân thị hiện để dạy cho chúng sanh chuyển Mê thành Ngộ, thấy Tánh tỏ Tâm, vượt Sống khỏi Chết, lìa Khổ được Vui, hầu chứng Đạo quả VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.

Trước khi Đạo Phật từ Ấn Độ được truyền sang Trung Hoa (đời Đông Hán Vĩnh Bình năm thứ 10, Tây lịch năm 67), nước này đã có sẵn Nho giáo và Lão giáo nên các Tổ Trung Hoa dùng phương tiện châm chước hai Đạo sẵn có trên thành Nghi lễ của Phật giáo, làm pháp môn hoằng hóa, hướng dẫn những kẻ sơ cơ nhập Đạo một cách rất đắc lực.

Thời gian sau, Đạo Phật từ Trung Hoa truyền sang và thịnh hành ở Việt Nam (cuối đời Hán bên Tàu, thuộc thế kỷ thứ I) đã trên 19 thế kỷ. Phần đông dân số nước ta là tín đồ Phật giáo (chiếm hết 80 %). Đạo Phật là Đạo chí hiếu, cho nên hầu hết nhà nào có đốt hương thờ ông bà đều có thể gọi là tín đồ Phật giáo.

Người ta theo Đạo Phật chính nhờ tổ tiên truyền lại hoặc do tình cảm với thân quyến và nhất là Đạo Phật đã đi sâu vào quần chúng để chia xẻ những nỗi buồn vui trong lúc gia đình họ có người đau hay kẻ chết, hoặc trong những thời thạnh suy của đất nước. Nhờ vậy mà đa số dân tộc Việt Nam đã phát tâm quy y, ngưỡng mộ Đạo Phật.

Vậy, Nghi lễ là một pháp môn hoằng Đạo rất đắc lực. Do pháp môn này nhiên hậu chúng ta lần lượt đưa con người vào chỗ hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của Đạo Phật.

Tài liệu Nghi lễ này ra đời bởi những nguyên do:
– Quý Thầy trong Ban Thường Vụ Phật học viện Hải Đức đã nhiều lần yêu cầu tôi soạn Nghi lễ để chỉ bày anh em học Tăng trong nội bộ.
– Anh em cũng đã hiểu nhu cầu của đại đa số tín đồ Phật giáo ở hiện tại cũng như tương lai, phần nhiều chú trọng về Nghi lễ.

Muốn đáp ứng nhu cầu nói trên, cần phải có một tài liệu Nghi lễ để học tập.

Riêng tôi tự nghĩ, tài sơ trí kém, chưa đủ khả năng làm việc này, lại nữa, mỗi địa phương mỗi khác, thay đổi tùy thời đại.v.v… Cho nên soạn Nghi lễ là một việc khó. Nhưng vì mang trách nhiệm Trưởng ban Nghi lễ, nếu cứ do dự mãi rồi suốt đời cũng chẳng làm được việc gì. Tôi biết rằng khó tránh khỏi sự phê phán: dư, thiếu.v.v… Song vẫn cố gắng thi thố khả năng, nếu chỗ nào khiếm khuyết, nhờ các bậc tài đức sửa chữa lại cho.

Nghĩ thế, tôi liền mạnh dạn soạn tập Nghi lễ này để chỉ bày cho anh em trong nội bộ hàng xuất gia thực tập. Nhưng phải nhờ sự “truyền khẩu thay vì truyền thơ”, hầu mong đem lại lợi ích chung, phần nào hay phần nấy.

Xin thưa quý vị hành giả, Nghi lễ là vấn đề không cố định, nên tuy soạn thế này, nhưng quý vị cũng tùy thời, tùy xứ mà linh động, phải hợp chiếu các Nghi thức hiện hữu, khéo châm chước việc hành lễ cho hợp thời nghi, làm sao đầy đủ mà không kém phần trang nghiêm là được. (Xem nội dung quyển NGHI THỨC NGHI LỄ này)

Soạn giả cẩn chí.
THÍCH DIỆU TÁNH

Xem (1010)