Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
|

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức thuộc Đại Chánh tạng, tập T14, kinh số … >>>

Phật Nói Kinh A Di Đà
|

Phật Thuyết A Di Đà Kinh: thuộc Đại Chánh tạng, Bộ Bảo Tích, tập T12, kinh số 366. Dao Tần Cưu … >>>

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Phổ Môn
|

Trích Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thuộc tập T09, kinh số 262, Bộ Pháp Hoa. Dao Tần Cưu Ma La … >>>

Các Nghi Lễ Phật Giáo Việt Nam
|

MỤC LỤC Thay lời tựa. Ý nghĩa Nghi Lễ. Ý nghĩa Đánh Chuông Mõ Ý nghĩa Tán Sám Tụng Niệm. … >>>

Chùa Khánh Anh sau 30 năm
|

Vài lời mở đầu: Nói “Chùa Khánh Anh sau 30 năm” có nghĩa là đã bắt đầu bước sang năm … >>>