2014093001_640x426
Home » Gia Đình Phật Tử » Sinh Hoạt Ngành Oanh GĐPT Đức Quốc  – Phật Đản 2558

Sinh Hoạt Ngành Oanh GĐPT Đức Quốc  – Phật Đản 2558

Tổ Đình Viên Giác, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên, cũng là chiếc nôi của tổ chức GĐPT VN tại Đức.

Hằng năm vào thời gian nghĩ lễ Ostern, quy tụ nơi đây hằng trăm Đoàn viên GĐPT, cùng nhau tu học, sinh hoạt và hội họp. Những ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan thì các anh chị em tổ chức các chuyến xe Bus, cùng Chi Hội về Chùa dự lễ và nhận công tác hổ trợ cho ban tổ chức. Theo các anh chị Trưởng và Phụ Huynh, các em Ngành Oanh về Chùa rất đông.

Nhân ngày lễ Phật Đản, được sự hứa khả của Thầy CVGH, các anh chị Huynh Trưởng, Ủy viên Ngành Oanh và Phụ tá, tổ chức cho các em một buổi lễ Tắm Phật và cúng dường Hoa Đăng. Đây là lần đầu tiên thực hiện tại chùa Viên Giác. Các anh chị Trưởng cùng quý Thầy trang trí nơi làm lễ từ chiều hôm trước.

Số lượng các em đăng ký từ các GĐPT là 80 và thêm một số bạn Đoàn nữa. Sau giờ sinh hoạt các em được các anh chị Trưởng hướng dẫn làm Hoa Sen. Những cánh hoa đủ màu được các em thực hiện với tất cả lòng thành để dâng lên Chư Phật.

Vào lúc 14 giờ dưới ánh nắng ấm áp của mùa Xuân, các em tập trung tại địa điểm để chuẩn bị chương trình lễ Tắm Phật. Hai tay nâng cánh Hoa, các em lắng nghe Thầy giải thích ý nghĩa lễ Tắm Phật. Sau đó bài kệ Tắm Phật được tụng và các em lần lượt cúng dường Hoa Đăng và rưới nước Tắm Phật. Tiếp sau đó các Phật tử cung kính đảnh lễ và hoan hỷ tiếp nối hàng của các em.

Con nay dội tắm thân Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh lìa trần cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân
Thành Tỳ La thật chưa từng sanh
Rừng Sa La thật chưa từng diệt
Không sanh không diệt Đức Cù Đàm
Con mắt xem nhìn càng thêm vọng
Hôm nay chính là ngày sinh nhật
Tịnh Phạn Vương cung sanh Tất Đa
Chín rồng khắp tưới mưa nước tắm
Bảy bông nâng gót đỡ chân đi
Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Ta Bà Ha

Các em rất hoan hỷ và vui mừng khi được tham dự buổi lễ này.

Chúng con kính đảnh lễ và tri ân quý Chư Tôn Đức Chùa Viên Giác.

Chúng tôi kính cảm niệm công đức quý anh chị Trưởng đã sắp xếp, giúp đở để buổi lễ được thực hiện như ý muốn.

Ngành Oanh GĐPT VN Đức Quốc

Sau đây là những hình ảnh sinh hoạt của Ngành Oanh.

Xem (1483)