Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Minh-Tâm » Đông ấm trời Âu

Đông ấm trời Âu

dong-am-troi-auDưới chân mây trắng kết ngàn hoa
Vũ trụ càn khôn rực sáng lòa
Học chúng năm châu mong mỏi đợi
Hòa Thượng ân sư giáo đạo mầu.

Bốn câu thơ trên gợi lại hình ảnh Sư Ông du phương hóa độ khắp năm châu bằng đường hàng không. Một nối tiếp mạng mạch Phật Pháp cũng như một cung đàn trầm bổng của sự sống vạn vật theo vô thường biến chuyển… Nhịp điệu đó đã cuốn đi sự sống của đấng cha lành, một vầng dương hiền dịu, từ hòa ở trời Âu của chúng con.

Hòa Thượng ân sư thượng Minh hạ Tâm là một trong những bậc Trưởng Lão thuộc hàng giáo phẩm thế hệ thứ nhất, khai sơn Đạo Pháp tại Hải Ngoại, chúng con thế hệ kế tiếp được bảo bọc dạy dỗ của chư tôn Thiền Đức với tầm nhìn xa và rộng để phát triển cơ nghiệp Phật Giáo của Đức Bổn Sư Từ Phụ cho nhân loại tại quê người. Đó là bổn phận và trách nhiệm hoằng truyền giáo pháp của chư Tăng Ni nơi đất khách quê người.

Trở về hiện thực, đánh dấu sự vận hành và phát triển xiển dương chánh pháp trên những vùng đất xa lạ sau chuổi thời gian Sư Ông ra đi. Quanh đây, đâu đâu cũng bàn bạc cảm nhận dư âm của Ngài trong không gian bao la vĩnh hằng thực tại. Thật đúng vậy! Hạnh nguyện của Đức Ngài cũng như vận mệnh của Phật Giáo là hình ảnh thanh tịnh, hòa hợp, độ sanh của Tăng Đoàn Âu Châu, là những sứ giả Như Lai đã được Ngài truyền đạt lại, đã và đang tiếp tục phát triển mạng mạch của Phật Pháp tại Hải Ngọai ngày nay.

Vạn ức hàm linh say cơn mộng
Pháp giới muôn lòai ảo vọng vươn
Đang tự thiêu mình trong ngũ dục
Bốc từ ngọn lửa của tham, sân
Cháy khắp nhơn sinh còn mê muội
Vòng luân hồi xoay dần uyển chuyển
Kim sắc thắm xiển dương diệu lý
Thân kết vòng đai trải thiện nhân
Hoằng hóa lợi sanh cùng gia vụ
Dương vạn bàn tay dựng đạo tràng
Phục tướng kim thân hòan chơn thể
Chỉ pháp Như Lai phổ chúc chung…

Với núi đồi lồng lộng bao quanh giới trường an cư năm 2014 như ấp ủ tình thương của Ngài khi vắng bóng đã gửi lại cho đàn con bé nhỏ cho núi rừng tịch tĩnh an lành giữa dòng đời sóng gió cát bụi. Phải chăng lời nhắc nhở thất chúng đệ tử luôn nhất tâm khép mình vào sự tu tập bình lặng như con sông uốn quanh dãy núi xuôi dòng Đạo Pháp. Trứơc khi mãn khóa học ba ngày, mưa báu giăng liên tiếp dường như lời giáo hóa tu học từ kim ngôn, ngọc ngữ của chư Tôn Thiền Đức như được thấm nhuần ở mỗi học viên và Tăng Ni sinh, nên chư Thiên tán thán cúng dường, hay đó cũng là thông điệp nhắn gửi của Đức Quan Thế Âm rải cam lồ sái tịnh để cứu khổ cõi Ta Bà nầy!!!

Non xanh nước biếc dặm ngàn
Cánh chim lộng gió thênh thang đường về
Chiếc thân ngày bạc lượm kề
Đường quê mỏi cánh ngõ về đêm sương
Vu vơ ấm lạnh trùng dương
Hư vô thẳng hướng cố hương dãi dầu
Vô minh biển vọng bể sầu
Chơn như cứu cánh sâu mầu thật chân
Pháp tâan vô ngại thường chơn
Cao minh ngưỡng vọng ngồn cơn vô bờ
Mây giăng thấp thóang hầu chờ
Liên đài sắc thắm chẳng hườn lụy sau.

Kính bái chư Tôn Đức
(An cư kiết hạ Âu Châu 2014)

Xem (1963)