THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG LƯU TRỮ

Đêm từ ngày 30 đến 31 tháng 5, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo kế hoạch trên cơ sở hạ tầng cơ bản cho các trang web và tất cả các dịch vụ email và điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể truy cập trang web hoặc hộp thư của mình trong khoảng từ 22:00 và 06:00 (CEST). Tin nhắn e-mail đến sẽ được xếp hàng và gửi khi dịch vụ trực tuyến trở lại, nhưng trong quá trình bảo trì, bạn sẽ không thể truy cập hộp thư của mình, đăng nhập qua webmail hoặc gửi e-mail từ tài khoản email của bạn với chúng tôi.

XEM VIDEO VÀ HÌNH ẢNH PHẬT ĐẢN (2563 – 2019)

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2563 - 2019 Mùa trăng tròn tháng tư, lại trở về trong khí tiết Xuân tươi mát của xứ sở Âu Châu. Mùa gợi nhớ, mùa tưởng niệm, mùa tri ân cao cả về một Bậc Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Thị Hiện Đản Sanh nơi cõi trần, ngũ trược ác thế, ban pháp mầu vi diệu, cứu khổ độ sanh. Ngài là bậc Thầy của Trời Người, là Cha Lành chung của bốn loại. Chính là Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài Thị Hiện Đản Sanh với bản hoài là chỉ bày cho chúng sanh ngộ nhập Tri Kiến Phật. Ngài đem lại bức Thông Điệp Từ Bi Hỷ Xả Bình Đẳng trên hai khía cạnh :
Xem Video và hình ảnh trong ngày Đại Lễ ở đây !

BÀI MỚI NHẤT