Tình trạng hoạt động của trang viengiac.de
Một số hệ thống đang gặp sự cố có liên quan đến web-mail và trang web
Chúng tôi thấy các sự cố liên quan đến lưu trữ, chúng tôi đang làm việc với nhà cung cấp lưu trữ để khắc phục nó. Một số phần của web-mail và trang web trên iis / apache bị ảnh hưởng.
Thông tin mới:
Vấn đề đã được xác định và giải quyết. Chúng tôi đang theo dõi

BÀI MỚI NHẤT

Vu Lan Thắng Hội
|

Theo như ý của Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển, năm tới sẽ có mục phóng sanh, hoặc có chương trình rửa chân, tay cho cha mẹ theo cách của Nhật Bản mà Hòa... >>>