Dâng Thầy một Đóa Hoa Tâm

Program of festivities at the Pagoda Vien Giac – Hanover from 27.06.2019 to 30.06.2019
Đọc thêm chương trình và xem thêm hình ảnh...

BÀI MỚI NHẤT

Công Hạnh Xây Chùa
|

Theo tinh thần Phật Giáo Đại Thừa bất cứ việc làm nào của hàng đệ tử Phật cũng nhắm đến … >>>