Ở tuổi 65 của năm nay là tuổi bắt đầu đi xuống. Bệnh tật đã thể hiện ở thân và từ từ thì giờ dành cho Bác sĩ cũng như Nha sĩ nhiều hơn những năm trước; nhưng trong tâm tôi vẫn luôn cố gắng là lạy cho xong quyển 2 của bộ kinh Ðại Bát Niết Bàn mỗi chữ mỗi lạy trong mỗi mùa An Cư Kiết Hạ tại chùa Viên Giác Hannover. Ðó là tâm nguyện của tôi, mong rằng sức khỏe sẽ cho phép để thực hiện xong nguyện vọng đã có từ hơn 30 năm nay tôi vẫn cùng Ðại chúng chùa Viên Giác tại Hannover trong mỗi mùa An Cư Kiết Hạ thường thực hành như vậy. Ðây không phải là việc khoa trương, mà là một pháp tu, một hạnh nguyện. Do vậy tôi vẫn thường nói rằng: Nếu sau nầy tôi có ra đi, mọi việc khen chê hãy để lại cho đời; chỉ nên nhớ một điều là từ 50 năm nay (1964-2014) trong suốt 50 năm trường ấy tôi đã hành trì miên mật kinh Lăng Nghiêm vào mỗi buổi sáng tại chùa, tại tư gia hay trên máy bay, xe hơi, tàu hỏa v.v… và cũng trong suốt 30 năm (1984-2014) vào mỗi tối từ 20 giờ đến 21 giờ 30 trong mỗi mùa An Cư Kiết Hạ, tôi và Ðại chúng chùa Viên Giác vẫn hành trì lễ bái kinh điển mỗi chữ mỗi lạy và mỗi đêm như thế thường lễ bái từ 300 đến 350 lạy. Hãy chỉ nhắc đến những việc nầy là đủ rồi. Vì tất cả những điều hay đẹp đã được nói và viết lên trên tờ báo Viên Giác số 201 xuất bản vào tháng 6 năm 2014 vừa qua để kỷ niệm tôi xuất gia đúng 50 năm và 65 năm tuổi đời. Như thế thiết nghĩ đã quá đủ và quá tuyệt vời; chắc không có gì để cần phải nói thêm nữa.

01. Ba Thế Hệ Đậu Tiến Sĩ
02. Bên Kia Bức Tường
03. Berlin có gì lạ?
04. Buổi lễ chia tay với Giáo sư Dr. Dr. Peter Antes
05. Câu Chuyện Ngàn Năm
06. Chấp Trước và Giải Thoát
07. Chiếc lá lìa cành
08. Chiến sĩ áo vàng
09. Cõi Nhân Sinh
10. Đầu Mùa
11. Đóa Bạch Vân
12. Hơn 1000 lần cạo tóc (kỷ niệm 50 năm xuất gia và hành đạo)
13. Một Đóa Tường Vân
14. Mười Điều Hạnh Phúc của Tôi
15. Nhìn về Tương Lai
16. Những đoản văn viết trong 25 năm qua
17. Những ngày còn lại
18. Niệm Phật cầu Vãng sinh
19. Phước Báo Thế Gian và Phước Điền Tam Bảo
20. Sự Thăng Hoa của Phật Giáo Đại Thừa
21. Những Tháng Ngày Mầu Nhiệm
22. Trà Xanh Cực Lạc
23. Tương Lai
24. Tưởng Niệm Thầy

4186 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay