17345 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay
Tu Viện Viên Đức: Lễ Vu Lan Báo Hiếu
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V (thành lập năm 1979 tại Hannover) gemeinnütziger … Đọc thêm

Niệm Phật Đường/Chi Hội: THƯ MỜI
|

Đạo Tràng Phật Tử Bielefeld và Các Vùng Phụ Cận Detmolder Straße 631, 33699 Bielefeld Liên lạc: ĐH. Từ Năng … Đọc thêm

Thư kêu gọi ủng hộ Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền Việt Nam
|

Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền xin trân trọng thông báo, anh Ngô Hoàng Phong sẽ chính … Đọc thêm

Thông báo về Pháp Hội Hoa Nghiêm (28.10. -05.11.2017)
|

Thông báo về Pháp Hội Hoa Nghiêm tổ chức tại chùa Viên Giác từ ngày 28.10. đến 05.11.2017 Nam Mô … Đọc thêm

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ: Chương Trình năm 2018
|

CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018 (từ ngày 29.3 đến ngày 22.5.2018) của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ … Đọc thêm

Chùa Viên Giác: Hoa Viên Quan Âm
|

Hoa Viên Quan Âm Chùa Viên Giác Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn … Đọc thêm

Úc Châu: Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 17
|

{xem thêm bản PDF khóa tu Học Phật Pháp Úc Châu}

Thông Báo: Ấn Tống Kinh Sách & Lịch Xuân Đinh Dậu 2017
|

Năm 2016, 2017 và 2018 chùa Viên Giác tại Hannover Đức Quốc dự định sẽ in ấn toàn bộ 9 … Đọc thêm

Danh xưng BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc trong các văn thư
|

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Chi Bộ Ðức Quốc e. V. (gemeinnütziger Verein) (Thành lập năm 1979 … Đọc thêm