Tuệ Đàm Nghiêm

Tuệ Đàm Nghiêm

Đệ tử HT Phương Trượng |

Xem (1193)

40 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm.
Thế Danh (?)
Pháp Danh Thiện Trang
Pháp Tự Tuệ Đàm Nghiêm
Pháp Hiệu (?),
xuất gia ngày 13.5.1998, thọ Sa Di ngày 20.5.1998, thọ Tỳ Kheo Ni tháng 10.2003.
Y chỉ với Sư bà Diệu Tâm.

Trong chiều hướng “trẻ trung hóa” đội ngũ lãnh đạo Tăng Ni ở hải ngoại, vào ngày 25.08.13, nhân Đại Lễ Vu Lan PL. 2557 và Lễ Khánh Thành Chùa Bảo Quang, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Như Điển, Tổng Thư Ký GHPGVNTN Âu Châu và Đại Đức Thích Hạnh Giới, Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Đức Quốc cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni từ Âu và Mỹ châu cùng gần 1000 Phật tử các nơi, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm đã trao quyền Trụ Trì Bảo Quang Ni Tự Hamburg cho Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm.

Sư Cô từng là Huynh Trưởng GĐPT tại Đức, tu tập rất nghiêm minh tinh tấn và là một nữ tu sĩ năng động, có khả năng.

Về ngoại điển, Sư Cô từng theo học nghề y tá trước khi xuất gia, và sau đó học Đại học Chuyên nghiệp tại Hildesheim ở Đức ngành Giáo Dục Xã Hội. Ngoài ra Sư Cô hiện còn giữ chức vụ Chi Bộ Phó Ngoại Vụ Chi Bộ GHPGVNTN tại Đức.

Xem (1193)