thongtru2_99x138

Thích Thông Trụ

Xem (517)

01 Tỳ Kheo Thích Thông Trụ. Thế Danh: Nguyễn Luân Đôn
Pháp Danh: Đồng Tâm
Pháp Tự: Thông Trụ,
xuất gia ngày 31.8.2003,
thọ Sa Di ngày 31.8.2004,
thọ Tỳ Kheo năm 2008.

Đại Đức Thích Thông Trụ là đệ tử xuất gia đầu tiên của thầy Thích Hạnh Tấn và đã bắt đầu sự tu tập dưới sự hướng dẫn của thầy ngay trước khi bước vào con đường xuất gia. Thầy Thích Thông Trụ sanh năm 1979 tại Việt Nam và đã sang Pháp dưới diện đoàn tụ gia đình năm 1990. Thầy đã tốt nghiệp trung học tại Strassbourg và sau đó tốt nghiệp Điện Toán Học. 2001 lần đầu tiên thầy gặp sư phụ của mình trong lần thọ Bát Quan Trai tại Stuttgart và trong lần này thầy cũng đã bắt đầu có sự trao đổi và nhận sự hướng dẫn tu tập từ sư phụ mình. 2003 thầy vào chùa Viên Giác để xin tập sự xuất gia, nơi mà sư phụ của thầy đang làm trụ trì. Trong thời gian ở đây thầy đã tu tập và làm công quả qua việc phụ tá sư phụ mình trong những lần hướng dẫn các khóa tu khắp nơi trong nước Đức, ở Tiệp, Pháp hay Thụy Sĩ. Năm 2008 thầy đã nhận giới Tỳ Kheo và cùng năm khi thầy Thích Hạnh Tấn trao lại chức Trụ Trì, thầy Thích Thông Trụ đã cùng đi với sư phụ mình sang Ấn Độ và Lào. Sau đó thầy được sư phụ cho đi học tiếng Hoa tại Đài Loan một năm rưỡi, đối với việc nghiên cứu Phật Học sau này tiếng Hoa là một công cụ có lợi ích lớn. Mùa Hè 2011 thầy đã về lại Đức ở Tu Viện Vô Lượng Thọ để tiếp tục việc thiền tập của mình.

Bổ sung: Đại Đức Thích Thông Trụ là đệ tử xuất gia đầu tiên của thầy Thích Hạnh Tấn và đã bắt đầu sự tu tập dưới sự hướng dẫn của thầy ngay trước khi bước vào con đường xuất gia. Thầy Thích Thông Trụ sanh năm 1979 tại Việt Nam và đã sang Pháp dưới diện đoàn tụ gia đình năm 1990. Thầy đã tốt nghiệp trung học tại Strassbourg và sau đó tốt nghiệp Điện Toán Học. 2001 lần đầu tiên thầy gặp sư phụ của mình trong lần thọ Bát Quan Trai tại Stuttgart và trong lần này thầy cũng đã bắt đầu có sự trao đổi và nhận sự hướng dẫn tu tập từ sư phụ mình. 2003 thầy vào chùa Viên Giác để xin tập sự xuất gia, nơi mà sư phụ của thầy đang làm trụ trì. Trong thời gian ở đây thầy đã tu tập và làm công quả qua việc phụ tá sư phụ mình trong những lần hướng dẫn các khóa tu khắp nơi trong nước Đức, ở Tiệp, Pháp hay Thụy Sĩ. Năm 2008 thầy đã nhận giới Tỳ Kheo và cùng năm khi thầy Thích Hạnh Tấn trao lại chức Trụ Trì, thầy Thích Thông Trụ đã cùng đi với sư phụ mình sang Ấn Độ và Lào. Sau đó thầy được sư phụ cho đi học tiếng Hoa tại Đài Loan một năm rưỡi, đối với việc nghiên cứu Phật Học sau này tiếng Hoa là một công cụ có lợi ích lớn. Mùa Hè 2011 thầy đã về lại Đức ở Tu Viện Vô Lượng Thọ để tiếp tục việc thiền tập của mình. Giữa năm 2013 thầy lại xin phép rời tu viện để tiếp tục việc học tiếng Hoa hầu có khả năng tốt hơn trong việc đọc những bản chánh văn trong Hán Tạng.

Xem (517)