thanhtri_99x120

Thích Thánh Trí

Xem (512)

07 Tỳ Kheo Thích Thánh Trí. Thế danh: Nguyễn Dũng Nam.
Pháp danh: Thánh Trí. Pháp tự: Hoa Nghiêm. Pháp hiệu: Giác Luật.
Sanh ngày: 18.8.1979. Nguyên quán: xã Bình Phục, huyện Thăng Bình (cùng huyện với Tổ Vĩnh Gia, Chùa Phước Lâm, Hội An), tỉnh Quảng Nam.
Xuất gia: Ngày 24 tháng 7 âm lịch năm Giáp Tuất (1994) tại Chùa Bát Nhã, Đà Nẵng với Bổn Sư là Ngài Giác Ngộ.
Thọ giới Sa Di tại Đại giới đàn Phước Huệ do Phật giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức vào năm 1996.
Năm 1997-2000: học Phật học tại trường Trung Cấp Phật Học Phổ Đà- Đà Nẵng do cố Hòa Thượng Thích Từ Mẫn làm Hiệu Trưởng.
Thọ giới Tỳ Kheo tại Đại giới đàn Minh Giác do Phật giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức vào năm 2000.
Năm 2001-2005: học Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam- Thiền Viện Vạn Hạnh do cố Hòa Thượng Thích Minh Châu làm Viện Trưởng. Cùng trong thời gian đó, thường trú tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam., Sài Gòn- Gia Định.
Năm 2007 đến Mỹ và y chỉ với Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác tại Chùa Trúc Lâm, Chicago dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức trong môn phái Chúc Thánh và Chư Tôn Đức trong phái đoàn hoằng pháp do Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác làm trưởng đoàn.
Từ năm 2007 đến 2012: đi hoằng pháp và làm thị giả cho Hòa Thượng Phương Trượng tại Hoa Kỳ trong dịp mỗi mùa xuân.
Hiện nay đang ở tại thành phố Vancouver, tiểu bang Washington State để đi học.

Xem (512)