hanhnguyen_99x138

Thích Hạnh Nguyện

04 Tỳ Kheo Thích Hạnh Nguyện. Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn – Pháp Danh: Lệ Tấn – Pháp Tự: Hạnh Nguyện – Pháp Hiệu: Giác Ngộ, xuất gia năm 1987, thọ Sa Di ngày 5.5.1988, thọ Tỳ Kheo ngày 4.9.1993. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh. Trong lần họp Chi Bộ GH/PGVNTN tháng 6.2013 tại Berlin đã được tấn phong lên hàng Thượng Tọa. Trụ Trì chùa: WAT PA SUKAWADEE (Tên Thái), CỰC LẠC CẢNH GIỚI TỰ (Tên Việt) – 75 MOO, 6 TAMBON SAMOENG-NUE SAMOENG. CHIANGMAI. THAILAND.
EMAIL: chuacuclac@gmail.com
Facebook: facebook.com/cuclacgioi
Website: www.chuacuclac.com

2854 Tổng số lượt xem 4 lượt xem ngày hôm nay