Trụ Trì đời thứ 3 Chùa Viên Giác

Thích Hạnh Bổn

Đệ tử HT Phương Trượng |

Xem (1985)

24 Tỳ Kheo Thích Hạnh Bổn. Thế Danh Lý Khánh Minh, Pháp Danh Thiện Tánh, Pháp Tự Hạnh Bổn, Pháp Hiệu Giác Thiệt, xuất gia năm 2004, thọ Sa Di ngày 3.7.2005, thọ Tỳ Kheo ngày 28.6.2008. Tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại học Karlsruher. Từng đi du học tại Đài Loan. Được tấn phong làm Đệ Tam Trụ Trì chùa Viên Giác nhân dịp Đại Lễ Vu Lan tổ chức ngày 2.9.2017. Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.

Xem (1985)