hanhbon_99x143

Thích Hạnh Bổn

24 Tỳ Kheo Thích Hạnh Bổn. Thế Danh Lý Khánh Minh, Pháp Danh Thiện Tánh, Pháp Tự Hạnh Bổn, Pháp Hiệu Giác Thiệt, xuất gia năm 2004, thọ Sa Di ngày 3.7.2005, thọ Tỳ Kheo ngày 28.6.2008. Tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại học Karlsruher. Từng đi du học tại Đài Loan. Được tấn phong làm Đệ Tam Trụ Trì chùa Viên Giác nhân dịp Đại Lễ Vu Lan tổ chức ngày 2.9.2017. Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.

1858 Tổng số lượt xem 3 lượt xem ngày hôm nay