Thích Hạnh Bảo

Thích Hạnh Bảo

Đệ tử HT Phương Trượng |

Xem (1687)

07 Tỳ Kheo Thích Hạnh Bảo.
Thế Danh Nguyễn Phước Bảo Tần – Pháp Danh Thiện Quang – Pháp Tự Hạnh Bảo – Pháp Hiệu Giác Như,
xuất gia năm 1991, thọ Sa Di ngày 25.7.1991, thọ Tỳ Kheo ngày 30.7.1994.
Hiện là Trụ Trì chùa Viên Ý (Ý) và chùa Liên Tâm (Phần Lan).
Thầy được Giáo Hội PGVNTN Âu Châu tấn phong lên hàng Thượng Tọa (7/2013).
Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.

Xem (1687)