hanhan2_99x127

Thích Hạnh An

Xem (453)

11 Tỳ Kheo Thích Hạnh An. Thế Danh Nguyễn văn Hiệp, Pháp Danh Thiện Cư, Pháp Tự Hạnh An, Pháp Hiệu Giác Trụ, xuất gia ngày 5.6.1994, thọ Sa Di ngày 30.7.1994, thọ Tỳ Kheo ngày 10.7.1999. Hiện đang ở Thụy Điển.

Xem (453)