hanhan2_99x127

Thích Hạnh An

11 Tỳ Kheo Thích Hạnh An. Thế Danh Nguyễn văn Hiệp, Pháp Danh Thiện Cư, Pháp Tự Hạnh An, Pháp Hiệu Giác Trụ, xuất gia ngày 5.6.1994, thọ Sa Di ngày 30.7.1994, thọ Tỳ Kheo ngày 10.7.1999. Hiện đang ở Thụy Điển.

1356 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay