Thích Hạnh Nguyện

04 Tỳ Kheo Thích Hạnh Nguyện. Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn – Pháp Danh: Lệ Tấn – Pháp Tự: Hạnh Nguyện – Pháp Hiệu: Giác Ngộ, xuất gia năm 1987, thọ Sa Di ngày 5.5.1988, thọ Tỳ Kheo ngày 4.9.1993. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh. Trong lần họp Chi Bộ GH/PGVNTN tháng 6.2013 tại Berlin đã được tấn phong lên hàng Thượng Tọa. Trụ Trì chùa: WAT PA SUKAWADEE (Tên Thái), CỰC LẠC CẢNH GIỚI TỰ (Tên Việt) – 75 MOO, 6 TAMBON SAMOENG-NUE SAMOENG. CHIANGMAI. THAILAND.
EMAIL: chuacuclac@gmail.com
Facebook: facebook.com/cuclacgioi
Website: www.chuacuclac.com

>>>

Thích Hạnh Nguyện - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Tấn

05 Tỳ Kheo Thích Hạnh Tấn. Thế Danh: Lữ Thành Nghĩa – Pháp Danh Thiện Tín – Pháp Tự Hạnh Tấn – Pháp Hiệu Giác Hoa, xuất gia năm 1987, thọ Sa Di ngày 5.5.1988, thọ Tỳ Kheo ngày 4.9.1993. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh đã được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức Trụ trì Tổ đình Chùa Viên Giác (nhiệm kỳ 2003 – 2008). Kể từ năm 2008 ĐĐ Thích Hạnh Giới được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức quyền Trụ trì Tổ đình để thay thế cho ĐĐ Thích Hạnh Tấn. Hiện nay ĐĐ Thích Hạnh Tấn đã xây dựng thêm một ngôi Tam Bảo lấy tên Vô Lượng Thọ (Amitayus).

Địa chỉ liên lạc: Buddhistische Klausurzentrum Amitayus – Schönfeld 104 – 01762 Schmiedeberg.
Tel.Nr.: 035052-61599 – Email: info@amitayus.net
Website: http://www.amitayus.nethttp://www.voluongtho.com

Thầy Thích Hạnh Tấn sanh năm 1964 tại Việt Nam và đến Đức vào năm 1979 dưới dạng tỵ nạn. Năm 1986 sau khi đã tốt nghiệp tú tài thầy đã vào tập sự xuất gia tại chùa Viên Giác ở Hannover và được thọ giới Sa Di năm 1987 (chánh thức xuất gia). Năm 1993 thầy thọ giới Tỳ Kheo, cùng năm thầy tốt nghiệp cao học Tôn Giáo Nghiên Cứu Học và rời Đức sang Ấn Độ cầu pháp. Năm 2000 thầy về lại Đức và được tấn phong chánh thức làm trụ trì chùa Viên Giác tại Hannover ba năm sau đó. Năm 2008 thầy từ chức trụ trì và mang chí nguyện nhập thất lâu dài trở về lại Á Châu. Cuối cùng năm 2010 thầy lại trở về Đức và thành lập và Trụ Trì tu viện Vô Lượng Thọ ở gần thành phố Dresden.

Thầy Thích Hạnh Tấn là một trong những tăng sĩ thuộc thế hệ mới, tức là những vị tốt nghiệp trung học, đại học v.v. theo học trình phương tây và lại được đào tạo một cách vững chải trong truyền thống Phật Giáo của mình. Trong trường hợp này là Phật Giáo Đại Thừa Việt Nam/Trung Hoa, ngoài ra thầy còn nghiên cứu và thực tập thêm những pháp môn của các trường phái Phật Giáo khác như thiền Tứ Niệm Xứ và Minh Sát Tuệ của Thái Lan và Miến Điện, mặc dầu pháp môn chánh mà thầy theo đuổi tu tập thuộc về mật tông Tây Tạng. Thầy được Giáo Hội PGVNTN Âu Châu tấn phong lên hàng Thượng Tọa (7/2013)

>>>

Thích Hạnh Tấn - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Bảo

07 Tỳ Kheo Thích Hạnh Bảo.
Thế Danh Nguyễn Phước Bảo Tần – Pháp Danh Thiện Quang – Pháp Tự Hạnh Bảo – Pháp Hiệu Giác Như,
xuất gia năm 1991, thọ Sa Di ngày 25.7.1991, thọ Tỳ Kheo ngày 30.7.1994.
Hiện là Trụ Trì chùa Viên Ý (Ý) và chùa Liên Tâm (Phần Lan).
Thầy được Giáo Hội PGVNTN Âu Châu tấn phong lên hàng Thượng Tọa (7/2013).
Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.

>>>

Thích Hạnh Bảo - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Vân

09 Tỳ Kheo Thích Hạnh Vân. Thế Danh Bùi Minh Khánh. Pháp Danh Thiện Tường. Pháp Tự Hạnh Vân. Pháp Hiệu Giác Thủy, xuất gia ngày 5.6.1994. Thọ Sa Di ngày 30.7.1994, thọ Tỳ Kheo ngày 11.11.1998.

>>>

Thích Hạnh Vân - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh An

11 Tỳ Kheo Thích Hạnh An. Thế Danh Nguyễn văn Hiệp, Pháp Danh Thiện Cư, Pháp Tự Hạnh An, Pháp Hiệu Giác Trụ, xuất gia ngày 5.6.1994, thọ Sa Di ngày 30.7.1994, thọ Tỳ Kheo ngày 10.7.1999. Hiện đang ở Thụy Điển.

>>>

Thích Hạnh An - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Hòa

12 Tỳ Kheo Thích Hạnh Hòa. Thế Danh Huỳnh Công Tân, Pháp Danh Thiện Hiệp, Pháp Tự Hạnh Hòa, Pháp Hiệu Giác Bình, xuất gia ngày 3.8.1996, thọ Sa Di năm 1997, thọ Tỳ Kheo năm 2000. Hiện đang theo học với HT Thích Nhất Chân tại Thất An Thiền, Đức Quốc.

>>>

Thích Hạnh Hòa - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Sa

13 Tỳ Kheo Thích Hạnh Sa. Thế Danh Hoàng văn Hải, Pháp Danh Thiện Hà, Pháp Tự Hạnh Sa, Pháp Hiệu Giác Giới, xuất gia ngày 3.8.1996, thọ Sa Di năm 1997, thọ Tỳ Kheo năm 2000.

>>>

Thích Hạnh Sa - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Định

14 Tỳ Kheo Thích Hạnh Định. Thế Danh Đỗ Đình Bình – Pháp Danh Minh Định – Pháp Tự Hạnh Định – Pháp Hiệu Giác Niệm. Trụ trì chùa Phật Linh, sanh năm 1972, tại thành phố Sài Gòn – Việt Nam, cha là Bác sĩ, mẹ là hướng dẫn viên hành hương. Thời niên thiếu đi học phổ thông đến lớp 11, cùng năm ấy 1989, Thầy theo mẹ đi đoàn tụ gia đình ở thủ đô Oslo ở vương quốc Nauy. Sang Nauy, Thầy học nghề Sức khỏe môi trường xã hội; sau đó đi làm nhân viên siêu thị Rimi. Thầy xin quy y Tam Bảo với Hòa thượng thượng Minh hạ Trí tại chùa Khuông Việt – Nauy, pháp danh là Minh Định. Mặc dù ở xứ lạ quê người, nhưng Thầy cũng thường tới chùa tu học Phật pháp thường xuyên. Năm 1995 Thầy đi hành hương Ấn Độ và nhờ vậy sau 2 năm, Thầy sang chùa Viên Giác ở thành phố Hannover – Đức Quốc, phát tâm xuất gia với Hòa thượng thượng Như hạ Điển vào ngày 31 tháng 07 năm 1997, được pháp tự là Hạnh Định. Một năm sau, Thầy thọ Sa Di vào ngày 16 tháng 05 năm 1998. Sau thời gian tu học 5 năm Thầy thọ Tỳ kheo giới, pháp hiệu là Giác Niệm vào ngày 01 tháng 07 năm 2001. Năm 2003 Thầy được Sư Phụ đề cử sang Ấn Độ làm Tri sự Trung Tâm Tu Học Viên Giác và đồng thời phụ lo Phật sự của chùa Phật Linh ở Việt Nam. (chuaphatlinh.net hoặc chuaphatlinh.com). Tháng 10 năm 2006, Thầy trở về Việt Nam trực tiếp đại trùng tu chùa Phật Linh; sau 4 năm xây dựng công trình hoàn thành. Chùa Phật Linh chính thức tổ chức lễ Khánh thành vào ngày 4 và 5 tháng 07 năm 2009; kể từ đó sinh hoạt tu học bắt đầu phát triển mãi đến ngày hôm nay. Ước nguyện của Thầy là lập Đạo tràng Tịnh Độ ở chùa Phật Linh để cho mọi người đến tu học, ngõ hầu báo đáp ân đức chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tôn Đức.

>>>

Thích Hạnh Định - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Luận

15 Tỳ Kheo Thích Hạnh Luận. Thế Danh Trần Ngọc Minh (sanh năm 1961) Pháp Danh Thiện Văn, Pháp Tự Hạnh Luận, Pháp Hiệu Giác Thảo, xuất gia ngày 6.1.1998 (tại chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc. Bổn sư Hòa Thượng thượng Như hạ Điển). Thọ Sa Di ngày 16.5.1998, thọ Tỳ Kheo ngày 1.7.2001. Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.

>>>

Thích Hạnh Luận - Đệ tử HT Phương Trượng

Tịnh Thất Viên Lạc Varel

16 Tỳ Kheo Thích Hạnh Giới.
Thế Danh Hồ Lộc – Pháp Danh Đức Thụ – Pháp Tự Hạnh Giới – Pháp Hiệu Giác Nghiêm,
xuất gia ngày 27.10.1999, thọ Sa Di ngày 2.7.2000, thọ Tỳ Kheo ngày 7.3.2002.
Năm 2003 tốt nghiệp Tiến sĩ Đại Học Hannover.
Đệ Nhị Trụ Trì chùa Viên Giác
Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.

Từ năm 2018 thành lập ngôi Tam Bảo lấy tên là:
Tịnh Thất Viên Lạc
Grosser Winkelsheidermoorweg 3, 26316 Varel
Hộp thư: hanhgioi@web.de

Xem thêm chi tiết vui lòng (bấm vào đây)

 

>>>

Thích Hạnh Giới - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Thức

17 Tỳ Kheo Thích Hạnh Thức. Thế Danh Nguyễn Hiển, Pháp Danh Minh Vinh, Pháp Tự Hạnh Thức, Pháp Hiệu Giác Duy, (bán thế) xuất gia ngày 27.10.1999, thọ Sa Di ngày 2.7.2000, thọ Tỳ Kheo ngày 7.3.2002.

>>>

Thích Hạnh Thức - Đệ tử HT Phương Trượng

1 2 3 4