A Tu La
|

Lời dẫn Những người sinh vào nơi này, đời trước phần nhiều có tâm địa siểm khúc, hoặc cử binh … >>>

48 Pháp Niệm Phật
|

48 PHÁP NIỆM PHẬT (thuộc tập X62, TỤC TẠNG KINH, kinh số 1206, tổng cộng 1 quyển, – Thanh ‧Trịnh … >>>

Kinh Trường Thọ Diệt Tội và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé
|

do Dịch giả Nguyên Thuận dịch từ bản Hán văn Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử … >>>

Lễ Chúc Tán Tam Bảo (禮 祝 贊 三 寶)
|

禮 祝 贊 三 寶 LỄ CHÚC TÁN TAM BẢO (Xem Bản PDF) 稽首一切出世間 三界最尊功德海 智火能燒煩惱垢 正覺我今歸命禮 一 心 頂 … >>>

Ngồi Thuyền Bát Nhã
|

Diễn đọc: Nghệ Sĩ Trọng Nghĩa – Mộng Lan Trong bài phục nguyện cuối thời Kinh khuya có câu: “Xe … >>>

Ngủ mộng
|

LỜI DẪN  Vốn chỉ một tâm mà chứa cả ba cõi, như tâm si mê, tâm biếng lười, tâm tán … >>>

Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm và Phát Khởi Bồ Đề Tâm
|

Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 giảng về TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM & PHÁT KHỞI BỒ … >>>

1 12 13 14 15 16 17 18 22