14058 Tổng số lượt xem 22 lượt xem ngày hôm nay
Luận Đại Trượng Phu
|

LUẬN ĐẠI TRƯỢNG PHU thuộc Bộ Trung Quán, tập T30, kinh số 1577, tổng cộng 2 quyển. Đề Bà La Bồ … Đọc thêm

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 6, Phẩm 2. Phân Biệt Căn [Phần 4]
|

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ QUYỂN 6 Phẩm 2: PHÂN BIỆT CĂN (PHẦN 4) Như vậy là đã … Đọc thêm

1 10 11 12 13