13664 Tổng số lượt xem 8 lượt xem ngày hôm nay
Kinh Ngũ Bách Danh
|

LỜI PHI LỘ Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm không tìm thấy trong Đại tạng kinh. Kinh này chắc … Đọc thêm

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
|

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thuộc Bộ Bát Nhã tập T05, kinh số 220, tổng cộng 600 … Đọc thêm

Nhị Khóa Hiệp Giải
|

(Bản Kinh này là trọn bộ (7 Quyển) có kèm hình ảnh và các biểu đồ rất đầy đủ; đã kiểm tra lỗi chính tả và … Đọc thêm

Kinh Phật Nói về Danh Hiệu của Chư Phật
|

Kinh Phật Thuyết Phật Danh: thuộc tập T14, kinh số 440, tổng cộng 12 quyển (Bộ Kinh Tập), – Nguyên … Đọc thêm

Từ Bi Thủy Sám Pháp
|

Từ Bi Thủy Sám Pháp thuộc tập T45, kinh số 1910 (Bộ Chư Tông) gồm 3 cuốn. Bản Việt dịch … Đọc thêm

Kệ Tán
|

Thích Nguyên Tạng (sưu tầm) Hạnh Cơ (dịch) Hương vân di bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng … Đọc thêm

Sám Ngã Niệm
|

SÁM NGÃ NIỆM (II) Nghĩ con trải tự kiếp nào, Chơn tâm mất hết trần lao khởi hoài, Ðường sanh … Đọc thêm

Luận Đại Trượng Phu
|

LUẬN ĐẠI TRƯỢNG PHU thuộc Bộ Trung Quán, tập T30, kinh số 1577, tổng cộng 2 quyển. Đề Bà La Bồ … Đọc thêm

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 6, Phẩm 2. Phân Biệt Căn [Phần 4]
|

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ QUYỂN 6 Phẩm 2: PHÂN BIỆT CĂN (PHẦN 4) Như vậy là đã … Đọc thêm

1 9 10 11 12