17478 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay
Pháp số
|

Tam Pháp Ấn (Pháp Hoa Huyền Nghĩa) Thích Luận ghi: Kinh điển Tiểu thừa luôn minh xác các pháp được … Xem tiếp

Ba Pháp ấn
|

Pháp ấn Trong bài trước chúng ta đang học về chánh định và do đó đã bàn tới chánh kiến. … Xem tiếp

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 4, Phẩm 2. Phân Biệt Căn [Phần 2]
|

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ QUYỂN 4 Phẩm 2: PHÂN BIỆT CĂN (PHẦN 2) Tất cả các pháp … Xem tiếp

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
|

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thuộc tập T13, kinh số 412 (Bộ Đại Tập), – Đường Thật Xoa … Xem tiếp

Sáu Bài Kệ của Ngài Văn Thù Bồ Tát
|

1) Năng lễ sở lễ tính không tịch: (Bản tính của con là người lạy và của Phật là người … Xem tiếp

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận [Quyển Hạ]
|

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề: thuộc tập T32, kinh số 1659 (Bộ Luận Tập), tổng cộng 2 quyển. Thiên … Xem tiếp

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận [Quyển Thượng]
|

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề: thuộc tập T32, kinh số 1659 (Bộ Luận Tập), tổng cộng 2 quyển. Thiên … Xem tiếp

Trăm bài thơ vịnh Tây Phương
|

Tây Phương Bách Vịnh Ngài Tông Bổn trong khi biên soạn sách Quy Nguyên Trực Chỉ có trước tác 100 … Xem tiếp

Học làm người
|

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được! 1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”. … Xem tiếp

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 2, Phẩm 1. Phân Biệt Các Giới [Phần 2]
|

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ QUYỂN 2 Phẩm 1: PHÂN BIỆT CÁC GIỚI (PHẦN 2) Trong mười tám … Xem tiếp

1 9 10 11 12 13 14 15