Pháp Âm còn mãi của Khóa Tu Học Bắc Mỹ lần 6, 2016
|

Chiều mùa hè ngày 21, tháng 7, năm 2016, tại Khách Sạn Hilton Orange County (3050 Bristol Street, Costa Mesa, … Đọc thêm

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang
|

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang LỜI GIỚI THIỆU Những ai đã trì tụng Kinh Kim Cang nhiều lần rồi … Đọc thêm

Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14
|

Tập 1 Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 Tập 2 Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt … Đọc thêm

A Hàm Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não
|

Tập 1 A Hàm Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não Tập 2 A Hàm Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não … Đọc thêm

Sự Truyền Thừa Ni Giới Đắc Pháp Trong Lịch Sử Phật Giáo
|

Thứ Sáu ngày 20/6/2014 tại Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế, (LA, California), vâng lời tăng sai, Tỳ kheo … Đọc thêm

Nét Bút Bên Song Cửa
|

Vào một buổi sáng thật đẹp trời của ngày 26 tháng 11 năm 2012, phái đoàn nhỏ của chúng tôi … Đọc thêm