Thái Lan: Hình ảnh Tu viện Wat Phra Dhammakaya tổ chức cuộc Hành hương vì hòa bình
|

Vào các ngày 09 và 10 tháng 01 năm 2016, Tu viện Wat Phra Dhammakaya tổ chức cuộc Hành hương … >>>

10.000 chư tôn đức Tăng già hành hương khất thực tại Chiangmai, Thái Lan
|

Ngày 27/12/2015, 10 nghìn vị Tôn đức Tăng già trang nghiêm pháp phục, đắp Ca sa ôm bình bát, thứ … >>>

Nhật Bản: Chùm ảnh Một góc tuyệt đẹp của Ngôi Đại Già lam Niệm Phật tông Vô Lượng Thọ Tự
|

Ngôi Đại Già lam Phật địa “Niệm Phật tông Tam Bảo Sơn Vô Lượng Thọ Tự” (念佛宗三寶山無量壽寺) tọa lạc tại … >>>