Tiểu sử HT Thích Tịnh Hạnh (1934-2015)
|

Hòa thượng sinh năm Giáp Tuất (1934) tại Thôn Mỹ Đức, tỉnh Ninh Thuận. Ngài là con một trong gia … Xem tiếp

Điện Thư Phân Ưu
|

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thành Kính Phân Ưu Kính gởi: … Xem tiếp

Điếu Văn Tưởng Niệm
|

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Đảnh Lễ Giác Linh Trưỡng Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Tăng … Xem tiếp

Cáo Bạch Tang Lễ HT Thích Tịnh Hạnh
|

CÁO BẠCH TANG LỄ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng … Xem tiếp