Thư cảm tạ Đại Tường
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu Evry, ngày 9 tháng 9 năm 2015. Nam mô Bổn … >>>

Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố HT Thích Minh Tâm
|

Đọc Nội Dung Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940 – 2013)

Lễ Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão HT Thích Minh Tâm
|

Tác Bạch Thỉnh Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán … >>>