Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu: Tu Học và Hành Hương 2017
|

Chương Trình Tu Học và Hành Hương năm 2017 của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu. Tại … Đọc thêm

Chương Trình Tu Học: Khóa Tu Học Phật Pháp Lần Thứ 5 tại Hàn Quốc
|

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP LẦN THỨ 5 TẠI HÀN QUỐC I. CHÙA TAM QUANG Sam … Đọc thêm

Lịch Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại USA 2016
|

Chương Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016 Trưởng đoàn: HT … Đọc thêm

Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ và Âu Châu năm 2015
|

Chương Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu Hoa Kỳ và Canada Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 Trưởng đoàn: … Đọc thêm

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu tại California, Hoa Kỳ (1-14.12.2014)
|

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu Tại California, Hoa Kỳ Từ ngày 01/12 đến ngày 14/12/2014 Trưởng đoàn: HT Thích … Đọc thêm