Thiền Môn Nhật Tụng (nhiều ngôn ngữ)
|

Lời giới thiệu Năm 1998 khi Thầy Hạnh Hảo, một người Đức tên là Frank Sanzenbacher còn xuất gia và … Đọc thêm

Bài viết tưởng niệm HT Thích Hạnh Tuấn
|

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức . Kính Thưa Thầy, Trong khoảng … Đọc thêm

HT Thích Hạnh Tuấn Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, Viên Tịch
|

WESTMINSTER (VB) – Theo tin từ Chùa Trúc Lâm, Thành Phố Chicago, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn, Trú … Đọc thêm