Lễ Hội Vu Lan & An vị Kim Thân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lộ thiên
|

LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM VÀ VU LAN 2558 TẠI CHÙA VIÊN GIÁC HANNOVER ĐỨC QUỐC NGÀY 08 ĐẾN NGÀY … Đọc thêm

Dấu ấn thần tượng trong đời tôi với vị Thầy khả kính
|

Đầu năm 1991 gia đình tôi được đoàn tụ tại nước Đức, chân ước chân ráo tôi đặc chân lên … Đọc thêm