Thiền Môn Nhật Tụng
|

Hình bìa Mục lục Nghi thức Công phu khuya Nghi thức Cầu an (âm nghĩa) Cầu siêu Sám hối Mông … Đọc thêm

Phật Quang Đại Từ Điển
|

Đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng … Đọc thêm

Vòng Luân Hồi
|

Tỳ kheo Khantipalo (1970) Phạm Kim Khánh dịch (1994) Nguyên tác: “The Wheel of Birth and Death”, Phra Khantipalo, Wheel … Đọc thêm

Kinh Nhân Duyên
|

Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm. Ngài Mục Liên đại thần thông thấy rõ … Đọc thêm

Lược Giải Thích Tên Của 89 Đức Phật Trong Hồng Danh Bảo Sám
|

LƯỢC GIẢI THÍCH TÊN CỦA 89 ĐỨC PHẬT TRONG HỒNG DANH BẢO SÁM Hán Văn: Trích trong Đại Sám Hối Văn … Đọc thêm