Câu Tài Thiên Nữ
|

Câu Tài Thiên Nữ tên Phạn là Manoharā, dịch âm là Ma-nhược-cáp-nhật-a, dịch nghĩa là Duyệt Ý. Tên Phạn khác … Đọc thêm

Thơ Thiền Đời Lý Trần
|

示寂偈 THỊ TỊCH KỆ 木中原有火 Mộc trung nguyên hữu hỏa 有火火還生 Hữu hỏa, hỏa hoàn sinh 若謂木無火 Nhược vị mộc … Đọc thêm

Bài Kệ Cúng Dường Nước
|

BÀI KỆ CÚNG DƯỜNG NƯỚC Biên soạn: HUYỀN THANH Mỗi buổi sáng, rót nước vào chén cúng trên bàn thờ … Đọc thêm

Phương Pháp Cúng Hương
|

Phật Giáo Tiểu Bách Khoa 30 (Tr.42_Tr.48) PHƯƠNG PHÁP CÚNG HƯƠNG Việt dịch: HUYỀN THANH Nội dung và phương pháp … Đọc thêm

A Di Đà Ngũ Trí Man Đà La
|

A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LA Biên soạn: HUYỀN THANH _Ở trung tâm Đàn an Đức Phật A … Đọc thêm

Hai mươi lăm vị thiện thần thủ hộ người thọ trì năm giới
|

Hán văn: trích dịch từ Quán Đỉnh Kinh, quyển 3 Phục hồi Phạn danh và Việt Dịch: HUYỀN THANH Quán Đỉnh … Đọc thêm

Pháp môn của Quán Âm Bồ Tát
|

Hệ phái Đại Thừa (Mahā-yāna) được phát triển từ ý nguyện tôn sùng lý tưởng Bồ Tát, nên danh xưng … Đọc thêm

Hồng Danh Quán Âm Bồ Tát
|

Từ xưa đến nay, dựa vào cách dịch âm tiếng Phạn là: A Phộc Lô Chỉ Đế Thấp Phạt La, … Đọc thêm

Tiền thân và Trú xứ của Quán Âm Bồ tát
|

TIỀN THÂN CỦA QUÁN ÂM BỒ TÁT 1_ Nhân Địa của Quán Âm Bồ Tát: _ Theo sự ghi nhận … Đọc thêm