Thông Báo Khóa Tu Gieo Duyên
|

THÔNG BÁO Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Như thường lệ hằng năm trong mùa An Cư … >>>

Thiền Môn Nhật Tụng (nhiều ngôn ngữ)
|

Tải xuống: Thiền Môn Nhật Tụng Đa Ngôn Ngữ Hồng Danh Sám Hối (tiếng Pháp) Mông Sơn Thí Thực (tiếng Pháp) … >>>

Thư Mời và Chương Trình Phật Đản (2642 – 2018)
|

Tải Thông Bạch Phật Đản Tải Thư Mời Phật Đản 2018

Phiếu Ấn Tống Kinh Sách năm 2018
|

Tải xuống: Phiếu Ấn Tống Kinh Sách năm 2018

Lễ Giỗ Tổ & Hiệp Kỵ – Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017
|

Thông Báo Lễ Giỗ Tổ & Hiệp Kỵ – Khóa Huân Tu Tịnh Độ và Văn nghệ cuối năm 2017 … >>>

Nghi Thức Cúng Vong
|

Tổ Đình Viên Giác Hannover Đức Quốc Nghi thức cúng vong 德國圓覺祖庭 – 進供香靈儀式 Chủ lễ xướng: Tang (Trai) chủ … >>>