Bộ Trung Quán Luận (1T103)
|

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra … Đọc thêm

Nhập Trung Quán Luận
|

Nhập Trung Quán Luận của Tổ Nguyệt Xứng là một trong những tác phẩm của Dòng Truyền Thừa Nalanda chưa … Đọc thêm

Luận Đại Trượng Phu
|

LUẬN ĐẠI TRƯỢNG PHU thuộc Bộ Trung Quán, tập T30, kinh số 1577, tổng cộng 2 quyển. Đề Bà La Bồ … Đọc thêm