Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chú
|

CÔNG ĐỨC CỦA BÀI CHÚ LĂNG NGHIÊM (Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7) _ Chú Lăng Nghiêm hay bài … >>>

Câu Tài Thiên Nữ
|

Câu Tài Thiên Nữ tên Phạn là Manoharā, dịch âm là Ma-nhược-cáp-nhật-a, dịch nghĩa là Duyệt Ý. Tên Phạn khác … >>>

Nghi Thọ Bồ Đề Tâm Giới
|

Mật Tạng Bộ 1_ No.915 (Tr.940 _ Tr.941) NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ … >>>

Bộ Mật Tông (1T70)
|

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra … >>>

Tôn Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu
|

TÔN TƯỢNG CHUẨN ĐỀ PHẬT MẪU Tôn Tượng Chuẩn Đề có nhiều dạng: 4 tay, 6 tay, 14 tay, 18 … >>>

Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh
|

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1069 (Tr.139_ Tr.142) THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN NIỆM TỤNG … >>>

Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh
|

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là Mañjuśrī, hay Maṃjuśrī; dịch âm … >>>

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (lược giảng)
|

Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh … >>>

1 2