'Thoat+Vong+Tuc+Luy+-+Cai+Luong+-+ChauThoát Vòng Tục Lụy là vở cải lương mang chủ đề Phật giáo, với sự tham gia của nhiều diễn viên như: Thanh Sang, Ngọc Huyền, Út Bạch Lan, Giang Châu, Ngọc Giàu và một số diễn viên khác.

1392 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay
  • Thoát Vòng Tục Lụy (Cải Lương Phật Giáo)
  • Tác Giả: Dương Kinh Thành