luandon-phatsu

Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác,  từ Hannover Đức Quốc đáp chuyến máy bay vào lúc 21 giờ 10 đêm (trễ 1 tiếng đồng hồ theo giờ quy định) tối thứ 6 ngày 18.07.2014  đến Phật Sự tại Birmingham  Anh Quốc lúc 22giờ 10. Thượng Tọa Thích Phước Huệ Trụ Trì chùa Từ Đàm Anh Quốc cung đón Hòa Thượng từ Phi Trường Birgmingham về chùa Linh Sơn Tự London (Luan Don), trên 250 km về đến chùa Linh Sơn gần 2 giờ sáng, để chứng minh hướng dẫn Khóa Học Mùa Hè & Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát từ ngày 19.07 đến ngày 20.07.2014. (XEM HÌNH ẢNH)

Sáng 6 giờ ngày 19.07.2014 sau giờ tọa thiền và công phu khuya, Hòa Thượng Phương Trượng Pháp đàm nói qua lịch sử của ngày 20.07.1954 là ngày ký kết Hiệp Định Gènever 1954, năm nay đúng là 60 năm.  Đến 9 giờ Khai giảng, Hòa Thượng Phương Trượng chứng minh, và giảng Giáo Lý, Ngài khuyến tấn tặng kinh sách cho những Phật Tử  trả lời đúng qua các câu hỏi của Ngài. Đúng 11 giờ 30 Phạn Thực. 14 giờ tụng kinh . 15 giờ 30 Hòa Thượng Phương Trượng giảng pháp. 19 giờ Thượng Tọa Thích Phước Huệ thuyết giảng Khái niệm Tu Tịnh Độ. Hòa Thượng Phương Trượng  theo lời thỉnh mời trước của một số Phật Tử tại vùng phụ cận, Ngài đến thăm gia đình Phật Tử Huệ Phương tại London có Đại Đức Linh Tiến, ĐĐ Quảng Thật và trên 70 Phật Tử  đón tiếp. Hòa Thượng Phương Trượng hoan hỷ ban Pháp nhủ cũng như khuyến tấn quý Phật Tử tại đây biết tu tập, Ngài khen tặng những quyển sách cho các Phật Tử , do Ngài biên soạn,  đến 22 giờ  Hòa Thượng về lại chùa Linh Sơn. Sáng ngày 20.07.2014 sau giờ tọa thiền và công phu tụng giới Bồ Tát. 9 giờ Hòa Thượng giảng pháp đến 11 giờ lễ vía Quán Thế Âm 12 giờ 30 Cúng dường Trai Tăng 13 giơ 30 Pháp Đàm Hòa Thượng giải nghi cho những câu hỏi của các Phật Tử đến 14 giơ 30 hoàn mãn Khóa Học Mùa Hè & Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Linh Sơn Tự London mọi người rất là an lạc.

Nguyên Trí

Xem (215)