Hình ảnh Lễ Thọ Bát Quan Trai tại chùa Vạn Hạnh Nantes, Pháp Quốc của TT Thích Nguyên Lộc từ ngày 24 đến 25.11.2017 dưới sự chứng minh của HT. Phương Trượng Thích Như Điển:

 

1482 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay
  • Chùa Vạn Hạnh Nantes, Pháp Quốc
  • Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc
  • Có 2 Videos: Vui lòng chọn ở góc trái (1/2) Video !