Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu 2017

Hành Hương Ấn Độ 2017. Cúng dường Thiên Tăng Hội và phát chẩn cho người nghèo ngày 21.3.2017  Hành Hương … Đọc tiếp Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu 2017