Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu 2017

Xem (175) Hành Hương Ấn Độ 2017. Cúng dường Thiên Tăng Hội và phát chẩn cho người nghèo ngày 21.3.2017  … Đọc tiếp Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu 2017