1. Hành Hương Ấn Độ 2017. Cúng dường Thiên Tăng Hội và phát chẩn cho người nghèo ngày 21.3.2017 
 2. Hành Hương Thập Tự 21.3.2017 – Chùa Nhật Bản và Đại Học Nalanda ngày 22.3.2017 
 3. Sông Hằng và vườn Lộc Uyển ngày 26.3.2017 – Năm Anh Em Kiều Trần Như ngày 26.3.2017
 4. Tam Bộ nhứt bái lên Linh Thứu Sơn ngày 22.3.20017 – Trúc Lâm Tịnh Xá ngày 22.3.2017
 5. Lâm Tỳ Ni (24.3.2017) 
 6. Phái Đoàn tại Kushinagara ngày 23.3.2017
 7. Cưc Lạc Cảnh Giới Tự ở Chiangmai Thái Lan từ ngày 28.3 đến ngày 31.3.2017
 8. Lào (02.04.2017)
 9. Cảnh Chùa Tam Quang (Busan, Hàn Quốc)
 10. Thuyết giảng, vấn đáp (chùa Tam Quang, Busan, Hàn Quốc)
 11. Quá đường Kinh hành Niệm Phật (chùa Tam Quang, Busan, Hàn Quốc)
 12. Tiệc chay cúng dường đoàn (chùa Tam Quang, Busan, Hàn Quốc)
 13. Lễ khai giảng khóa tu học (Hàn quốc)
 14. Quy y Tam bảo (Hàn quốc)
 15. Vườn Hoa Cải (Hàn quốc)
 16. Chùa Phật Quốc (Hàn quốc)
 17. Chùa Hải Ấn (Haeinsa, Hàn Quốc)
 18. Cúng Thì Thực (chùa Tam Quang)
 19. Hoa Đào Chùa Hải Ấn
 20. Dạo Phố Seoul
 21. Viếng Cứu Nhân Tổ Đình tại Hàn Quốc của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư 12.4.2017 
 22. Viếng Chùa Bảo Minh Seoul Hàn Quốc 15.4.2017 
 23. Chùa Hoàng Long – Kinh Hành Niệm Phật 15.4.2017
 24. Chùa Hoàng Long – Lễ Khai – Bế mạc 15.4.2017
 25. Chùa Hoàng Long – Pháp thoại và Thi giáo lý 15.4.2017

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu: Tu Học và Hành Hương 2017

395 Tổng số lượt xem 19 lượt xem ngày hôm nay