Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ 2018

Phái đoàn đi thăm thắng cảnh ở Hawaii Chùa Quang Minh (Denver CO)  Thiền viện Chân Không (Hawaii) Lễ thọ giới Bồ … Đọc tiếp Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ 2018