1. Phái đoàn đi thăm thắng cảnh ở Hawaii
 2. Chùa Quang Minh (Denver CO) 
 3. Thiền viện Chân Không (Hawaii)
 4. Lễ thọ giới Bồ tát tại gia (Quan Âm Tịnh xá, San Jose)
 5. Thuyết Pháp taị Quan Âm Tịnh Xá
 6. Tu Viện Bồ Đề, Washington State (WA)
 7. Đạo Tràng Phổ Hiền 05.04.2018
 8. Tịnh Thất Hòa Bình (Fremont CA)
 9. Chùa Thanh Lương Sacramento
 10. Liên Hoa Ni Tự Las Vegas
 11. Thăm Viếng San Jose
 12. Chùa Hương Sen (14.4.2018)
 13. Chùa Hương Sen – Lễ Cầu Nguyện (12.4.2018)
 14. Chùa A Di Đà (Westminster, California)
 15. Chùa Phật Tổ (Long Beach)
 16. Hiền Như Tịnh Thất
 17. Chùa Trúc Lâm (Texas)
 18. Chùa Trúc Lâm (22.4.2018)
 19. Chùa Trúc Lâm (23.4.2018-1)
 20. Chùa Trúc Lâm (23.4.2018-2)
 21. Chùa Viên Thông (Texas)
 22. Chùa Liên Hoa, San Antonio, Texas
 23. Chùa Từ Bi Đạo Tràng Quán Thế Âm, Cypress, Texas
 24. Thiền Viện Chánh Pháp Oklahoma
 25. Thiền Viện Chánh Pháp (Chủ Nhật_1)
 26. Thiền Viện Chánh Pháp (Chủ Nhật_2)
 27. Chùa Hoa Nghiêm
 28. Tu viện Đức Mẹ Hiền
 29. Tu Viện Đức Mẹ Hiền (2)
 30. Chùa Niết Bàn, Virginia
 31. Chùa Phật Bảo, Philadelphia, Pennsylvania
 32. Chùa Linh Quang, Telford, Pennsylvania
 33. Chùa Hải Đức Jacksonville, Florida
 34. Chùa Hải Đức (tt1)
 35. Chùa Hải Đức (tt2)
 36. Tu viện Tây Phương
 37. Chùa Kim Quang
 38. Thăm Chư Tôn Đức và Phật Tử
 39. Nghe Thuyết Giảng 

Phái Đoàn Hoằng Pháp: Chương Trình năm 2018

 

Xem (627)