Chuyến Hoằng Pháp đầu năm Ất Mùi 2015 của HT Thích Như Điển (Phương Trượng Chùa Viên Giác) & HT Thích Minh Tuyền (Chùa Việt Nam, Nhật Bản) tại Đan Mạch qua các Chùa Giác Hải, Quảng Hương và Vạn Hạnh.

1159 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay
  • Những Lời Khuyên Để Bảo Vệ Sức Khỏe: HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Vạn Hạnh 2015
  • Ăn Chay Vì Lòng Từ Bi và Môi Trường Sống: HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Quảng Hương 2015