An Cư Kiết Hạ: Chùa Việt Nam Nhật Bản: An Cư (9 -15/8/2018)

Xem (2368)Mùa An Cư Kiết Hạ (31.5 – 26.8.2018) Tổng kết về sự kiện an cư năm 2018 (chùa Việt … Đọc tiếp An Cư Kiết Hạ: Chùa Việt Nam Nhật Bản: An Cư (9 -15/8/2018)