An Cư Kiết Hạ: Đại Lễ Vu Lan (24-26.08.2018)

Xem (3610)Mùa An Cư Kiết Hạ (31.5 – 26.8.2018) Vu Lan Khất Thực Trai Tăng Vu Lan Lễ Bông Hồng … Đọc tiếp An Cư Kiết Hạ: Đại Lễ Vu Lan (24-26.08.2018)