Xem (2302)

Mùa An Cư Kiết Hạ (31.5 – 26.8.2018)
 1. Tổng kết về sự kiện an cư năm 2018 (chùa Việt Nam, Nhật Bản)
 2. Chùa Việt Nam tại Nhật Bản: Một Tuần An Cư (9 -15/8/2018)
 3. Cung An Chúc Sự Lễ Tiểu Tường HT Thích Minh Tuyền
 4. Lễ Khai Kinh Bạch Phật Lễ Tiểu Tường HT Thích Minh Tuyền
 5. Lễ Tưởng Niệm Ân Sư HT Thích Minh Tuyền
 6. Lễ Khánh Thành Chùa Việt Nam Nhật Bản
 7. 2018.06.29 GHPGVNTN Âu Châu Lễ cầu nguyện tại Place Trocadero Paris 03
 8. 2018.06.29 GHPGVNTN Âu Châu Lễ cầu nguyện tại Place Trocadero Paris 02
 9. 2018.06.29 GHPGVNTN Âu Châu Lễ cầu nguyện tại Place Trocadero Paris 01
 10. Manifestation Trocadero 29.06.2018
 11. Khóa Tu Miên Mật 05.07.2018
 12. Prf Bhante Seevali 01.07.2018
 13. Kinh Hành Niệm Phật 01.07.2018
 14. Trai Tăng 04.07.2018
 15. Trai Tăng 30.06.2018
 16. Thời Khóa Tu Tập 01.07.2018
 17. Cúng Dường Bhante Seevali 02.07.2018
 18. Khóa Tu Gieo Duyên (1.7.2018)
 19. Biểu Tình tại Paris 29.06.2018
 20. Sinh Nhật của HT Phương Trượng (28.6.2018)
 21. Kiết Giới An Cư
 22. Phật Đản: Đi tảo mộ
 23. Phật Đản: Chiều Thứ Bảy (26.5.2018)
 24. Phật Đản: Sáng Thứ Bảy (26.5.2018)
 25. Phật Đản: Những Gian Hàng
 26. Phật Đản: Tập Dợt Văn Nghệ
 27. Phật Đản: Văn Nghệ
 28. Phật Đản: Chánh Lễ
 29. Phật Đản: Cúng Dường Trai Tăng
 30. Phật Đản: Tắm Phật
 31. Phật Đản: Sinh Hoạt GĐPT

Xem (2302)