Xem (162)

20141202134502
Hochgeladen am 29.09.2009
Kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Viên Giác; Xuất bản Báo Viên Giác (1978 – 2003); Lễ tấn phong Trụ Trì (ĐĐ Thích Hạnh Tấn (nhiệm kỳ 2003 – 2008); Trai Đàn Chẩn Tế…

Xem (162)