1. Ban Điều Hành Khóa Học kỳ 15
 2. Danh sách chư Tôn Đức
 3. Danh sách lớp người lớn
 4. Lịch giảng 2015
 5. Lớp A Thiếu Nhi
 6. Lớp B Thiếu Nhi

Xem Hình ảnh

 1. Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu 2015 (330 hình)
 2. Giảng Pháp (158 hình)
 3. Khóa Tu Úc Châu (1) (681 hình)
 4. Khóa Tu Úc Châu (2) (444 hình)
 5. Khóa Tu Úc Châu (3) (192 hình)

Xem Video: Xin bấm vào Playlist góc bên trái của Video trên, trong đó có 2 Clips:

 1. Cúng Quá Đường
 2. Hoa Đăng Cúng Dường Phật A Di Đà
1372 Tổng số lượt xem 4 lượt xem ngày hôm nay