Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 30 tại Đức

Xem (2344) Trang Trí Hội Trường  (Ảnh: Hạnh Luận) Lễ Khai Mạc (24.7.2018) Ảnh: Minh Đăng Trần Tế Thế Sáng 25.7.2018 Ảnh: Minh Đăng Trần … Đọc tiếp Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 30 tại Đức