Khóa Tu Học Mùa An Cư 2017 – Chùa Viên Giác

Khóa Tu Học Mùa An Cư 2017

Khóa Tu Học Mùa An Cư năm 2017 Kiết giới An Cư [11.5.2017 (16.4 Đinh Dậu)] Hình lưu niệm ngày đầu an … Đọc tiếp Khóa Tu Học Mùa An Cư 2017