An Cư Kiết Hạ 2017: Lạy Kinh Mỗi Chữ Mỗi Lạy

Khóa Tu Học Mùa An Cư năm 2017 Kiết giới An Cư [11.5.2017 (16.4 Đinh Dậu)] Hình lưu niệm ngày đầu an … Đọc tiếp An Cư Kiết Hạ 2017: Lạy Kinh Mỗi Chữ Mỗi Lạy