Khóa Giáo Lý Gia Đình Phật Tử

Khóa Giáo Lý GĐPT lần thứ 21 (14.04.2017) Lễ Khai Mạc Lễ Thụ Cấp Văn nghệ cúng dường Lễ Bế … Đọc tiếp Khóa Giáo Lý Gia Đình Phật Tử