• Khóa Giáo Lý GĐPT 2016
 1. Lễ Khai Mạc
 2. Các Lớp Học
 3. Lễ Hoa Đăng 
 4. Ban Trai Soạn và Hành Đường
 5. Văn nghệ kỷ niệm 20 năm
 6. Lễ kỷ niệm 20 năm
 7. Công phu khuya
 8. Các em niệm Phật
 9. Lễ cờ Đoàn GĐPT
 10. Kết dây thân ái
 11. Các em vui chơi
 12. Các em làm bài thi cuối khóa
 13. Lễ bế mạc 
 • Khóa Giáo Lý GĐPT Đức Quốc Kỳ 19

Năm nay đã có hơn 400 Đoàn sinh trực thuộc Gia Đình Phật Tử Đức Quốc ghi danh về tham dự Khóa Học Giáo Lý tổ chức tại chùa Viên Giác kể từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 năm 2015. (Xem nội dung chương trình)

Ảnh cập nhật:

Lễ Khai Mạc (Thứ Sáu 03.04.2015)
Ngày thứ 2 của Khóa Tu Học (Thứ Bảy 04.04.2015)
Lễ Hoa Đăng cho Oanh Vũ (04.04.2015)
Ngày thứ 3 của Khóa Tu Học (Chủ Nhật 05.04.2015) [Album số 1: 516 hình] Ngày thứ 3 của Khóa Tu Học (Chủ Nhật 05.04.2015) [Album số 2: 303 hình] Liên Hoan Văn Nghệ – Làm Bài Thi – Lễ Bế Mạc (Thứ Hai 06.04.2015) [Album số 3: 481 hình]

950 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay