Xem (175)

 1. Hội Luận Trải Nghiệm Hoằng Pháp Hải Ngoại tại đạo tràng Chùa Khánh Anh
 2. Trà Đàm 1: Hội Ngộ tại Chùa Khánh Anh, Paris Pháp Quốc ngày 13/8/2015.
 3. Phỏng Vấn HT Thích Tánh Thiệt Chủ Tịch ĐH GHPGVNTN Âu Châu tại Chùa Khánh Anh 2015
 4. Phỏng Vấn HT Thích Như Điển, Đệ Nhị Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu tại Chùa Khánh Anh 20
 5. Phỏng Vấn HT Thích Tín Nghĩa Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTNHK tại Chùa Khánh Anh Paris France 20
 6. Phỏng Vấn HT Thích Trường Sanh,Viện Chủ Chùa Giác Nhiên – Tân Tây Lan 2015
 7. Phỏng Vấn HT Thích Bổn Đạt – H.T Thích Quảng Ba tại Đạo Tràng Khóa Tu BẮC MỸ
 8. Phỏng Vấn HT Thích Bảo Lạc & H.T Thích Bổn Đạt tại Chùa Khánh Anh 2015
 9. Hội Thảo 1: Hạnh Nguyện và Sự Nghiệp Tổ Sư Khương Tăng Hội tại Chùa Khánh Anh
 10. Hội Thảo 2: Hạnh Nguyện và Sự Nghiệp Tổ Sư Khánh Anh Tổng Kết: tại Chùa Khánh Anh
 11. Trà Đàm 1: Hội Ngộ tại Chùa Khánh Anh, Paris Pháp Quốc ngày 13/8/2015.
 12. Trà Đàm 2: Mẹ – Đạo Pháp và Quê Hương, Chùa Khánh Anh ngày 14/8/2015.
 13. Người Từ Các Quốc Gia Tham Dự Lễ Đại Tường Sư Ông Minh Tâm Paris – Pháp Quốc

Xem (175)