Phái đoàn hành hương Âu Châu 2015 chúng con chân thành cảm ơn:

Hòa Thượng Tánh Thiệt
Hòa Thượng Như Điển
Thượng Tọa Tâm Phương
Ni Trưởng Diệu Tâm
Ni Trưởng Phước Trí
Ni Trưởng Chơn Đạo
Thượng Tọa Nguyên Tạng
Thượng Tọa Quảng Đạo
Đại Đức Hạnh Giới
Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm
Ni Sư Diệu Trạm
Đạo hữu Tony Thạch
Đạo hữu John Voeuk (Tour Guide)

Nhiếp ảnh:
Hoàng Lan
Thục Đức
Minh Đạt
Tâm Từ

Viết bài tường thuật:
Thanh Phi

Diễn đọc bài tường thuật:
Mộng Lan
Trọng Nghĩa

DVD Hành Hương Âu Châu Tu Viện Quảng Đức & Triump Tours tổ chức từ ngày 31/7 đến 19/8/2015

Viếng thăm: 10 quốc gia Âu Châu: Anh, Bỉ, Hà Lan, Đức, Áo, Ý, Vatican, Thụy Sĩ, Luxemburg, Pháp & Lễ Đại Tường HT Minh Tâm và Khánh Thành Chùa Khánh Anh.

Liên lạc thỉnh DVD: 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 03. 9357 3544

1110 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay
  • Quay phim: Jordan Le, Ryan Lê, Ananda Lê
  • Edit phim: Jordan Le, Hoang Lan